Τα νέα του ΣΙΣΕΜΑ

Υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για το έτος 2018

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για το έτος  2018  είναι η  31η Μαρτίου 2019.

Με εκτίμηση

    Ο Πρόεδρος                                                                                           Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                                           Μόφορης Γρηγόριος                                                                                                                                                                                                                                                           Φραγκιουδάκης Αναστάσιος

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΙΣΕΜΑ