Τα νέα του ΣΙΣΕΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 8/4/19

Υπενθυμίζουμε την Δευτέρα 8/4/19 και ώρα 18.00 θα γίνει η ετήσια τακτική συνέλευση του ΣΙΣΕΜΑ στα γραφεία του, Αλαμάνας 7 Κωλονός. Η παρουσία των συναδέλφων είναι σημαντική, τα ζητήματα του κλάδου είναι πολλά κυρίως από την εχθρική πολιτική σε βάρος μας αλλά και την πολυνομία που διέπει τον κλάδο του αυτοκινήτου.