Κεντρική

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.
-Πάμε στο e-Paravolo.
-Πατάμε στο Χορήγηση Παραβόλου.
-Στο Φορέας Δημοσίου επιλέγουμε Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/Ειδικού έλεγχοι Δημ. ΚΤΕΟ-Λοιπά παράβολα.
-Στο Κατηγορία Παραβόλου επιλέγουμε Προμήθεια εντύπων ΚΕΚ ( για ΙΚΤΕΟ και εξουσιοδοτημένα συνεργεία ).
-Στο Τύπο Παραβόλου επιλέγουμε για τι όχημα θέλουμε.
-Στην συνέχεια συμπληρώνουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας ζητούνται.