Κεντρική

Tα νέα όρια εκπομπής ρύπων -ΦΕΚ 790 τεύχος Β-

Στις 18 Μαΐου 2007 εκδόθηκε το ΦΕΚ 790 τεύχος Β το οποίο τροποποιεί τα νέα όρια εκπομπής ρύπων.

Τα νέα όρια σύμφωνα με το νέο Νόμο είναι οι εξής

Sample Image

Active Image

 Active Image