Κεντρική

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ Φέρνει χιλιάδες ... θέσεις ανεργίας στη Γερμανία

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
Φέρνει χιλιάδες ... θέσεις ανεργίας στη Γερμανία

Στις επιπτώσεις που θα έχει στην εργασία η εξέλιξη της τεχνολογίας και συγκεκριμένα η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, αναφέρεται έρευνα του Ινστιτούτου Ifo, αποκαλύπτοντας χωρίς να έχει αυτήν τη στόχευση ότι οι νέες τεχνολογίες στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής δεν μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Η απαγόρευση του κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2030 αποτελεί θέμα συζήτησης ενόψει και των γερμανικών εκλογών του Σεπτέμβρη και θεωρείται ότι θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η έρευνα του ινστιτούτου Ifo για λογαριασμό της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας προειδοποιεί: Η απαγόρευση «θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές απώλειες για την απασχόληση και την προστιθέμενη αξία». Περίπου 620.000 σημερινές θέσεις εργασίας στη βιομηχανία (ή το 10% του συνόλου των γερμανικών βιομηχανικών θέσεων) απειλούνται άμεσα ή έμμεσα αν απαγορευτεί ο κινητήρας εσωτερικής καύσης. Οι μεγάλοι όμιλοι έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και γι' αυτό πάνω από 130.000 των θέσεων που απειλούνται είναι εργαζομένων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στον καπιταλισμό δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση της τεχνολογίας για βελτίωση των όρων ζωής και εργασίας, ούτε προβλέπεται η μετεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ώστε να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες ή η αξιοποίησή του σε άλλους τομείς.

Η έρευνα δεν «κόπτεται» τόσο για την ανεργία που θα προκληθεί, όσο για την απώλεια κερδών και «κρούει τον κώδωνα»: Από την απαγόρευση της εσωτερικής καύσης θα επηρεαστεί περίπου το 13% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας όλης της γερμανικής βιομηχανίας. Αυτό θα αντιστοιχούσε σε περίπου 48 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η έρευνα εκφράζει φόβους για την «ενεργειακή αυτονομία» των γερμανικών βιομηχανιών και προειδοποιεί για έλλειψη πόρων σε κοβάλτιο και «σπάνιες γαίες», που δεν μπορούν να αναπληρωθούν πλήρως από την ανακύκλωση μπαταριών.

Επίσης, σημειώνεται, έως το 2050 θα αυξανόταν η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος κατά 7,5% και αυτό θα επέφερε αύξηση της τιμής του ρεύματος για όλους τους Γερμανούς.

Κατά τ' άλλα, τα οφέλη για το περιβάλλον θα ήταν σημαντικά, καθώς θα περιορίζονταν στο μισό οι εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.