Κεντρική

Χωρίς περιορισμό των 2 χιλιομέτρων για τα συνεργεία αυτοκινήτων

Συνάδελφοι για την μετακίνηση των πελατών από και προς το συνεργείο παραμένει ως έχει, δεν έχει αλλάξει τίποτα.