Κεντρική

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γεμάτες οι αίθουσες του ΣΙΣΕΜΑ με αφορμή την επιμόρφωση των υπαλλήλων των μελών του Συλλόγου για τα σεμινάρια νέας τεχνολογίας.