Κεντρική

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΛΑΜΑΝΑΣ 7 & ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ 47 ΚΟΛΩΝΟΣ Τ.Κ. 10441 ΤΗΛ.: 210 5225233 - FAX: 210 5248060 6936670388Email: info@sisema.gr - sisema.silogos@gmail.com Ιστοσελίδα: www.sisema.gr       Facebook:ΣΙΣΕΜΑ

Αθήνα , 21-10-2021

_________________________

Προς:      Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπόψην: Υπουργού

   Υφυπουργού αρμοδίου για θέματα Μεταφορών

   Γενικού Γραμματέα Μεταφορών

Με ιδιαίτερη έκπληξη τόσον ημείς όσο και οι καταναλωτές-οδηγοί και κάτοχοι οχημάτων ενημερωθήκαμε από τον τύπο ότι σχεδιάζεται εφεξής στον δακτύλιο μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα με υγραέριο (LPG) και (CNG) ΜΟΝΟΝ πρώτης τοποθέτησης, ενώ τα οχήματα που έχουν προσθήκη συστήματος αεριοκίνησης σε μεταγενέστερο χρόνο, έχοντας τοποθετηθεί αυτά στην Ελλάδα από αρμόδιους επισκευαστές, δεν θα δύνανται να εισέρχονται στο δακτύλιο. Σημειώνεται ότι τα ίδια αυτά αυτοκίνητα που δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος, έχουν κανονικά χαρακτηριστικά και άδεια κυκλοφορίας και έχουν ελεγχθεί επισταμένως για την καλή λειτουργία από τα ΚΤΕΟ για να τους χορηγηθεί η άδεια κίνησης με άλλης μορφής καύσιμο.

Είναι φυσικά κοινά αποδεκτό ότι ο νέος δακτύλιος που πρόσφατα ανακοινώθηκε από το ΥΜΕ, όπως και κάθε σχετικό περιβαλλοντικό μέτρο, πρέπει να έχει στόχο τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων από τα κυκλοφορούντα οχήματα με κάθε δυνατό τρόπο, επιβάλλοντας όπου απαιτείται και περιορισμούς στην κυκλοφορία.

Ωστόσο, εν προκειμένω, τα οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα μειωμένου άνθρακα δεν δικαιολογείται τεχνικά και επιστημονικά να διαχωρίζονται και να διακρίνονται αναλόγως του χρόνου τοποθέτησης του συστήματος καυσίμου τους, ήτοι σε αυτά που είναι εργοστασιακής τοποθέτησης και σε αυτά στα οποία εκ των υστέρων τοποθετήθηκε σχετικός μηχανισμός.

Τα εναλλακτικά αέρια καύσιμα υγραέριο και φυσικό αέριο μειώνουν τους ρύπους CO2 έως και 30% με βάση τον τύπο και τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα σε κάθε όχημα στο οποίο τοποθετούνται, και δεν υπάρχει χρονικός ή τεχνικός περιορισμός που να δικαιολογεί την ανωτέρω διάκριση, με άλλα λόγια ένα όχημα που έχει εργοστασιακής τοποθέτησης εναλλακτικό καύσιμο δεν θα καίει λιγότερο από ένα όχημα που έχει μετατραπεί με τοποθέτηση συστήματος εναλλακτικού καυσίμου μεταγενέστερα.

Τονίζεται δε ιδιαιτέρως ότι με την προσθήκη συστήματος υγραεριοκίνησης από τα νόμιμα συνεργεία, αυξάνεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών – ιδιοκτητών προς τον επισκευαστικό κλάδο και συγχρόνως παρέχονται τα εχέγγυα ότι τα οχήματα αυτά με την προσθήκη της εναλλακτικής χρήσης καυσίμου τεχνολογικά πληρούν όσα υπόσχονται, και συγχρόνως δεν διαψεύδονται στις ελπίδες τους ότι βελτίωσαν τα οχήματά τους και προστατεύουν και το περιβάλλον, σε αντίθετη περίπτωση η ίδια η πολιτεία δημιουργείένα κοινωνικό πρόβλημα ανισότητας. Εξάλλου, δεν είναι παράλογο ή υπερβολικό να ειπωθεί ότι οι καταναλωτές τελικώς κακώς εμπιστεύθηκαν τις εξαγγελίες της Πολιτείας και μετέτρεψαν τα οχήματα τους με τον ανωτέρω τρόπο, όταν η ίδια η Πολιτεία υποβαθμίζει την αξία της μετατροπής.

Τέλος, αν πράγματι ισχύσει αυτή η εξαγγελία, μια μερίδα κατόχων αυτοκινήτου θα ωθηθεί στην αγορά άλλου οχήματος, βάζοντας βαθιά το χέρι στη τσέπη για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να κριθούν ασύμφορα και να πεταχθούν στον κάλαθο των αχρήστων όσα αυτοκίνητα έχουν κάνει προσθήκη συστήματος υγραεριοκίνησης, απομειούμενης σημαντικά της αξίας τους.

Ζητούμε ως επισκευαστικός κλάδος την άρση της παράλογης και καταχρηστικής διάκρισης των οχημάτων σε εργοστασιακής και μετέπειτατοποθέτησης και την άδεια ελεύθερης κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών στο δακτύλιο.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γ. Γραμματέας

Μόφορης Γρηγόριος                                                         Καφεντζής Φώτιος